Quên tài liệu nên quay về nhà lấy, con dâu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, “điếng người” nhất là quyết định về chuyện chia tài sản“Chồng mình chưa biết việc này. Trong khi đó, mình cảm thấy tổn thương sâu sắc. Bà nói coi mình như con gái, nhưng lại âm thầm tính toán, đề phòng mình”, nàng dâu chia sẻ.